Hiển thị tất cả 6 kết quả

Máy Lọc, Vật Liệu Lọc

Lọc Bakki 48x20x16 (Bộ 3 tầng)

250,000

Máy Lọc, Vật Liệu Lọc

Lọc bakki nhựa 60x40x25 (Bộ 3 tầng)

600,000

Máy Lọc, Vật Liệu Lọc

Lọc Bakki nhựa 65x31x20 (Bộ 3 tầng)

380,000

Máy Lọc, Vật Liệu Lọc

Lọc bakki nhựa 65x42x16 (Bộ 3 tầng)

300,000

Máy Lọc, Vật Liệu Lọc

Lọc Bakki nhựa hồ cá cảnh

1,200,000